Organizacja roku szkolnego 2021/2022

w NLO Nr 71 SMS PZKosz Łomianki

 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze trwają od 29 sierpnia 2021 r. do 24 czerwca 2022 r.

Rok szkolny dzieli się na:

  • I semestr: od 29 sierpnia 2021 r. do 28 stycznia 2022 r.
  • II semestr: od 29 stycznia 2022 r. do 24 czerwca 2022 r.

Zajęcia szkolne kończą się:

  • klasa III G – 29 kwietnia 2022 r.
  • klasa IP, IIP i IIIP – 24 czerwca 2022 r.

Ślubowanie i otrzęsiny klas I – 16.10.2021

Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe trwają od 31 stycznia do 13 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 14 kwietnia do 19 kwietnia 2022 r.

„Majówka” – od 1 maja do 3 maja 2022 r.

Pożegnanie absolwentek – 14 maja 2022 r. (sobota)

Zakończenie roku szkolnego: 24 czerwca 2022 r. (piątek)

Zebrania Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022

 

29 sierpnia 2021 r. (niedziela) - organizacja roku szkolnego 2021/2022.

23 października 2021 r. (sobota) - ocena wyników nauczania za 1 semestru.

24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) - klasyfikacja śródroczna i podsumowanie pracy w I semestrze.

25 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) - klasyfikacja klasy III G.

20 czerwca 2022 r. (poniedziałek) - klasyfikacja roczna i podsumowanie pracy w roku

szkolnym 2021/2022.

 

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

 

29 sierpnia 2021 r. (niedziela) - organizacja roku szkolnego 2021/2022

27-28 października 2021 r. (środa, czwartek) - wywiadówki po 1 semestru (on-line)

15 stycznia 2022 r. (sobota) - wywiadówka – wyniki za I półrocze

28 maja 2022 r. (sobota) - wywiadówka roczna.